RFSU

Studentarbeid v/ Westerdals

Seksuelt eksplisitt innhold blir ofte sensurert på Facebook og Instagram, dette gjør det utfordrende for bedrifter som lever av slike produkter å markedsføre seg på nett. 

Konsept: Alle produktene RFSU leverer kan sees på som RFSUtstyr. Ved å dramatisere utstyrets produktfordeler med onomatopoetikon kan vi snakke om sex på nett uten å bli sensurert eller føle oss tvunget til å snakke om kjeks. 

I radiospotter dramatiserte vi direkte på produktfordelene og ikke på onomatopoetikon. Ordlydene i annonsene kunne fort bli for seksuelle på radio, derfor valgte vi heller å spille på humor: 

Teampartner: Katrine Kjenne.
Veiledere: Henrik Berg Slang og Hanne Martinsen
Innspilling: BådeOg
(Annonsene har ikke vært på trykk, og radiospottene har ikke vært på lufta.)