Oljefyrkampanje for Klimaetaten

Byrå: Redink // Kunde: Klimaetaten i Oslo kommune

I 2020 innføres det et nasjonalt forbud mot å bruke fossil fyringsolje og parafin. De 8000 fyringsanleggene i Oslo står for 11 % av byens klimagassutslipp. Oljefyring bidrar til lokal luftforurensning, og i tillegg kan gamle oljetanker forurense grunn og grunnvann. Én oljefyrt leilighet forurenser mer enn 1,3 biler i året.

Klimaetaten i Oslo kommune og Enova gir støtte til fjerning av oljefyr ved overgang til et mer miljøvennlig alternativ. I forbindelse med dette ønsket Klimaetaten en kampanje som skulle skape oppmerksomhet rundt forbudet. I tillegg ønsket de forbrukerorientert, redaksjonelt innhold til nettsiden klimaoslo.no  Vi kjørte også bannerannonser og printannonser i et magasin med borettslag og sameier som målgruppe. 

Kampanjeidé: Noen gamle ting bør du gi slipp på, andre ting du gi slipp på. 

OsloKommune_hockeysveis.png
Printannonse.

Printannonse.

Redaksjonelt innhold  klimaoslo.no/oljefyr

Redaksjonelt innhold klimaoslo.no/oljefyr

Kunde: Klimaetaten i Oslo kommune
Kreativt team: Ingvild Moe og Martine Gulbrandsen
Redaktør: Lise Vangerud
Animasjon: Rune Seljetun

Prosjektleder: Christian Jansen
Illustrasjon: Frode Skaren, Uglylogo