Konfirmasjonskampanje for Den norske kirke

Byrå: Redink // Kunde: Den norske kirke

Oppgave: tenk nytt rundt hvordan man når potensielle konfirmanter. Skap nysgjerrighet og engasjement rundt kirkelig konfirmasjon og gjør ungdommen i stand til å ta egne valg.

Utfordring: tidligere erfaring og innsikt fra fokusgrupper viser at 13-14-åringene ikke er interessert i å gi likes til noe som har kirken som avsender.

Løsning: korte, konsiste og visuelle uttak som pirrer nysgjerrigheten til målgruppen. Med konseptet “det finnes mange gode grunner til å bli konfirmant” ville vi rett og slett peke på gode grunner til å velge kirkelig konfirmasjon, samtidig som vi ville oppfordre målgruppen til å ta et valg basert på egne refleksjoner.

Kampanjen ble kjørt på Instagram og YouTube med ærlige, relevante, humoristiske og selvironiske uttak i mars og april 2018.

Totalt fikk videoene i kampajen nesten 2,5 millioner visninger fordelt på Instagram ads og Bumber ads på YouTube. Vi opplevde godt engasjement fra målgruppen, og flere enn forventet klikket seg videre til kirkens nettside for å lese mer om konfirmasjon.

Uttakene på YouTube ble plassert foran relevante videoer. Snakket vi om håp, ble det for eksempel vist foran videoer om fotball. I tillegg kjørte vi blant annet disse budskapene på Instagram:

Det finnes mange grunner til blir konfirmant
… at absolutt alle er velkomne er én av dem ❤️

feiringen for eksempel 🎉
… bestemor blir glad, bare innrøm det 😘
… her trenger du ikke å prestere, vi lover.
… du trenger ikke ha mange følgere, Jesus hadde bare 12
😅
… at vi ikke måler verdi i antall likes er én av dem 😊

Kunde: Den Norske Kirke
Kreativt team:
Cecilia Johansen og Martine Gulbrandsen
Innholdsprodusksjon og spending:
Martine Gulbrandsen
Performance spesialist:
Cecilie Condradi-Larsen
Designer
Alice Søvik Røskar
Prosjektleder: Yvonne Sollihagen
Rådgiver:
Linn Bakke