Birken

Studentarbeid v/ Westerdals

Brif: Få målgruppen til å oppleve Birken som sitt treningsmål nr. 1. 

Målgruppe: Kvinner med moderat treningsinteresse som føler seg ekskludert fra Birken. 

Innsikt:
 9 av 10 deltakete er menn, kvinner er også folk
- kvinner opplever Birken som eletistisk og føler seg ekskludert fra arrangementene
- mytene om Birken har nærmest blitt lover, følger man ikke disse føler man seg eksludert

 Bestående av radiospotter, utendørs annonser og reklamefilmer: har kampanjen som mål å avlive mytene om Birken, kalt "Birkenlovene" 

KAMPANJE
"AVLIV BIRKENLOVENE"

MOODTAPE SOM VISUALISERER RETNINGEN

 

RADIOSPOTTER

UTENDØRS

REKLAMEFILM

Teampartnere:
Cecilia Johansen Eriksen og Andreas Veie-Rosvoll.