Reklame og konsepter

På kort tid har jeg blitt godt vant med å jobbe ut ideer med sprittusj til jeg blir helt svart på hendene. På Westerdals jobbet jeg iherdig med fiktive caser, i praksisperioden min i Dinamo fikk jeg bryne meg på reklameverdenen og i Redink fikk jeg jobbe med fingrene på pulsen til målgruppa. Her er et utvalg av reelle og fiktive caser jeg har utviklet.