Klimaetaten i Oslo kommune

Byrå: Redink // Kunde: Klimaetaten i Oslo kommune

I Redink gjorde jeg innholdsproduksjon og annonsering for KlimaOslo, nettsiden til Klimaetaten. I ett år var jeg også community manager for Facebooksiden deres. Klikk på bildene under for å komme til artiklene jeg har skrevet. 

Oslo har noen av verdens mest ambisiøse klimamål, og de gir oss en mulighet til å skape en sunnere og mer moderne by – for alle. På KlimaOslo fortelles historiene om hvordan små og store tiltak gjør at vi sammen får klimagassutslippene ned og samtidig gjør byen bedre å leve i.

Klimaetaten i Oslo kommune har som hovedoppgave å bidra til å nå målet om 50 % utslippskutt innen 2020 og legge til rette for 95 % reduksjon mot 2030. Etaten vil også bidra til å gjøre Oslo klimarobust i møte med klimaendringene.