Nettsidedesign for PUST six voices

2017

Omprofilering av PUST

Da jeg ble ansatt hos Kulturmeglerne var det som innholdsprodusent for sosiale medier. Etter tre måneder fikk jeg tittelen kommunikasjonsrådgiver og med det fulgte også kundeansvar. PUST six voices var en av kundene jeg fikk overordnet ansvar for.

Vokalsekstetten ønsket omprofilering, og sammen med kommunikasjonsrådgiver Lars Tefre Baade utviklet vi deres nye, profil. Jeg designet deres nye logo og lagde nye nettside (pust.org), samt rensket opp i tilstedeværelsen deres på sosiale medier slik at det nye utrykket føltes helhetlig i alle kanaler.

Team: Lars Tefre Baade & Martine Gulbrandsen.