Morgendagens musikkanmeldelser

Bacheloroppgaven min på Westerdals var et forsøk på å utvikle et verdig musikkanmelderspråk for dagspressen. Tekstene utfordrer dagens rullebåndanmeldelser ved å gjenspeile de tanker, følelser og/eller bilder jeg fikk mens jeg har hørt på de tjue albumene. Ønsker du å lese den akademiske delen av bacheloroppgaven min, er det bare å sende meg en mail. Her er den praktiske delen.

15 av de 20 tekstene ble publisert i Cappelen Damms debutantantologi "Signaler 2017" som ble lansert 3. mai 2017.